Rallycross

Ord som actionfullt, intensivt, publikfriande och ”plåtkontakt” är ord som passar utmärkt in på bilsporten rallycross. Det är en av de stora bilsporterna i Sverige som årligen drar mycket stora mängder publik. Att det är många som fascineras av att titta på loppen är inte så svårt att förstå eftersom publiken ofta kan se hela loppen från start till mål.

Vanligtvis består ett lopp av sex bilar som ska ta sig genom banan ett visst antal varv. Man kör vanligtvis tre varv och i och med att banorna sällan har en längd som är mer än 1200 meter är tar inte ett lopp speciellt lång tid. Därmed blir även starten enormt viktig och många anser att starten är den viktigaste faktorn för att kunna vara den som skär mållinjen först.

Starten är alltid på en asfalterad del av banan varpå banan övergår till att bli mer kuperad där det ibland är asfalt och ibland är grus som underlag.

Något som är lite unikt för rallycross är alternativspåret. Det är en slinga som varje förare någon gång under loppet måste välja att köra. Det gör att det underlättar något att köra om samtidigt som det blir mer taktik gällande när detta spår ska köras.

Rallycross är idag uppdelat i olika klasser. Detta både för juniorer och seniorer. Allt för att det ska bli så jämn och rättvis körning som möjligt.